Slechthorendheid -  De eerste tekenen

Een vermindert gehoor ontstaat heel geleidelijk en wordt daardoor veelal niet gelijk opgemerkt. Gezinsleden en vrienden merken vaak eerder dan de slechthorende dat er iets mis is. Pas wanneer zij hulp krijgen, realiseren veel slechthorenden zich hoeveel zij hebben gemist.
Symptomen van slechthorendheid zijn onder meer:

 • Moeite hebben met het volgen van gesprekken in een luidruchtige omgeving of groepssituatie
 • Tv of radio harder zetten dan normaal
 • Wanneer het lijkt of anderen mompelen
 • Aan anderen vragen te herhalen wat zij hebben gezegd
 • Moeilijk kunnen verstaan van kinder- en vrouwenstemmen
 • Mensen wel horen praten, maar moeite hebben met het verstaan van de woorden
 • Hoge tonen, zoals de geluiden van vogels, krekels en bellen niet meer kunnen horen
 • Wanneer u vaak een pieptoon of bromtoon in uw oren hoort

Het is bekend dat de meeste slechthorenden pas na 7 jaar de eerste stap zetten om iets aan hun gehoorverlies te doen. Hierdoor missen ze langer dan nodig alle klanken.

naar boven

Oorzaken van gehoorverlies

Er doet zich gehoorverlies voor wanneer er een probleem is met een of meer delen van het oor. Gehoorverlies is meestal iets anders dan het op een lager volume horen van alle geluiden. Bij een gehoorverlies zijn bepaalde geluiden of tonen vaak moeilijker te horen dan anderen.
Gehoorverlies kan onder meer worden veroorzaakt door:

Veroudering

Gehoorverlies is een natuurlijk onderdeel van het ouder worden. In de leeftijd van 30 tot 40 jaar beginnen de haarcellen in het binnenoor slijtage te ondervinden. In de leeftijd van 60 tot 65 jaar hebben de meeste mensen een gehoorverlies dat ernstig genoeg is om van invloed te zijn op de waarneming van alledaagse geluiden, zoals gesprekken. De resulterende slechthorendheid kan variëren van moeite hebben met het horen van zachte geluiden of het volgen van gesprekken tot volledige doofheid. Voor ongeveer één op de tien mensen bereikt de slechthorendheid het punt dat zij een hoortoestel nodig hebben.


Blootstelling aan lawaai

U kunt zowel thuis als op het werk worden blootgesteld aan lawaai dat uw gehoor kan beschadigen. Mensen in bepaalde beroepsgroepen, zoals fabrieksarbeiders, musici, brandweermannen, politieagenten, boeren en bouwvakkers, worden een groot deel van de dag langdurig blootgesteld aan lawaai. En u wordt thuis dagelijks blootgesteld aan het lawaai van stofzuigers, MP3-spelers, stereo-installaties, enz.

Andere oorzaken

Ziekte, oorontsteking, bepaalde medicijnen, erfelijkheid of letsel kunnen ook een rol spelen bij vermindering van het gehoor.

naar boven

Gevolgen van slechthorendheid

Wanneer slechthorendheid niet wordt behandeld, kunnen zich communicatieve, sociale en emotionele symptomen voordoen:

Communicatie

 • Gesprekken kort houden
 • Minder gebruikmaken van de telefoon
 • Anderen laten herhalen wat zij hebben gezegd
 • Het met iedereen eens zijn in een gesprek

Sociaal

 • Mijden van groepen en vreemden
 • Stil en teruggetrokken worden
 • Minder efficiënt presteren op het werk
 • Isolement

Emotioneel

 • Schaamte
 • Boosheid, frustratie
 • Angst
 • Depressie
 • Eenzaamheid

naar boven

Soorten en gradaties slechthorendheid

Slechthorendheid is onder te verdelen in drie hoofdsoorten: geleidingsverlies, perceptief verlies of een combinatie van beide. Elk type is gesitueerd in een ander deel van het oor. Het is erg belangrijk dat u een erkend hoorspecialist raadpleegt om vast te stellen van welk type gehoorverlies bij u sprake is, en in welke mate.

Geleidingsverlies
Geleidingsverlies treedt op wanneer de geluidsgolven worden geblokkeerd of onvoldoende worden versterkt in het uitwendige oor of middenoor. De geluidsgolven kunnen het binnenoor niet voldoende bereiken, terwijl het gehoor daar nog goed functioneert. Oorzaken van een geleidingsverlies zijn onder meer middenoorontsteking (Otitis Media), vastzitten van het stijgbeugeltje (Otosclerose), verminderde flexabiliteit van de gehoorbeenketen of het trommelvlies, luxatie van de gehoorbeenketen, ophoping van oorsmeer of een gaatje in het trommelvlies.  
Als geleidingsslechthorendheid onbehandeld blijft, kan dit resulteren in permanente slechthorendheid.

Perceptief verlies
Bij ongeveer 90% van de hoorproblemen van volwassenen is sprake van een perceptieve slechthorendheid. Dit treedt op als de haarcellen in het slakkenhuis (binnenoor) beschadigd raken en geluid de hersenen niet meer kan bereiken. Oorzaken zijn onder meer veroudering, herhaalde blootstelling aan lawaai, ziekten zoals de bof, hersenvliesontsteking, de ziekte van Ménière of rodehond tijdens de zwangerschap. Ook kan het gehoorverlies achter het slakkenhuis (zenuwbaan/hersenen) haar oorzaak hebben. Perceptieve  slechthorendheid is permanent. Hoortoestellen kunnen in de meeste gevallen uitkomst bieden.

Gemengd verlies
Een gemengd verlies is een combinatie van een geleidingsverlies en een perceptief verlies. Geleidingsverlies kan soms operatief of met medicijnen verholpen worden, terwijl bij een perceptief verlies alleen een hoortoestel uitkomst kan bieden.
   
Volledig gehoorverlies in één oor
Een eenzijdige doofheid  kan diverse oorzaken hebben: ziekte, hoofdtrauma, een tumor, of een erfelijke aandoening. Het dove oor is niet te herstellen met een hoortoestel, wel is het dan mogelijk het geluid aan de kant van het slechte oor via een hoortoestel aan het (relatief) goede oor erbij aan te bieden (Cross aanpassing).

naar boven

Welke geluidsniveaus zijn schadelijk voor ons gehoor?

Geluidsniveaus worden gemeten in decibellen (dB). Geluid harder dan 80 dB kan bij blootstelling gedurende langere tijd schade toebrengen aan het gehoor.
Wanneer geluid een zekere intensiteit bereikt, kan dit de haarcellen in het binnenoor beschadigen. Dit heeft voor een aantal toonhoogtes een verlies van elektrische signalen tot gevolg. Meestal begint het gehoorverlies in de regio van de hogere frequenties. Als gevolg daarvan worden klanken zoals de medeklinkers 't', 's', 'th', en 'sh'', als eerste moeilijk waarneembaar.

naar boven

Bescherm uw gehoor

Ons gehoor is van groot belang, want horen brengt ons in contact met de mensen en plaatsen in ons leven. Het is niet altijd mogelijk om blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus te vermijden, maar het dragen van gehoorbescherming kan gehoorverlies voorkomen. Als u wel eens een piep- of bromtoon in uw oren heeft gehoord na het verlaten van een luidruchtig concert, sportevenement of restaurant, dan heeft u tijdelijk gehoorverlies ondervonden en bent u blootgesteld aan geluidsniveaus die mogelijk permanente schade aan uw gehoor hebben toegebracht. Bescherm uw gehoor en voorkom gehoorverlies:

 • Wees voorzichtig in de buurt van lawaai thuis en op het werk. Als het geluid harder is dan 80 dB, moet u het geluidsniveau verlagen of gehoorbescherming dragen.
 • Wanneer u een risicoberoep heeft, is het verstandig om bij uw werkgever te informeren of er in overeenstemming met overheidsvoorschriften afdoende maatregelen ter bescherming van uw gehoor zijn genomen.
 • Zet het volume van uw televisie, stereo-installatie of MP3-speler lager. Wees extra voorzichtig bij gebruik van een hoofdtelefoon of oorplugjes.
 • Draag oordopjes als u naar een concert of discotheek gaat. Ga af en toe naar buiten om uw oren even rust te gunnen.
 • Draag oordopjes of gehoorbescherming wanneer u werkt met luidruchtige apparatuur, zoals boormachine, grasmaaier en bladblazer.

naar boven