Kosten en vergoedingen

Indien uw gehoorverlies per oor gemiddeld 35 dB of meer is wordt er sinds 1 januari 2013 75% van het hoortoestel vergoed.

Aan de hand van een door uw verzekering vastgelegd protocol wordt er door uw verzekering besloten welke kwaliteit hoortoestel(len) voor u een adequate oplossing zal bieden.
Hierbij wordt het gehoorverlies testmatig vastgelegd en via een vragenlijst geïnventariseerd wat er minder of niet meer goed gaat.
Uw zorgverzekering inventariseert zo uw beperkingen maar houdt geen rekening met uw wensen. Uit de vragenlijst rolt een categorie (1, zeer eenvoudig, tot 5, meer geavanceerd) waar binnen uw oplossing geplaatst is. De zorgverzekeringen hebben een lijst van hoortoestellen vastgesteld. Deze lijst kent echter beperkingen.
Aangezien uw zorgverzekering heeft bepaald wat het hoortoestel kost, is nu de consumentenprijs overal gelijk. Een hoortoestel uit de lijst van de zorgverzekeraars kost bij elke audicien hetzelfde. Hoorbegrip kiest met u uit alle op de markt aanwezige hoortoestellen.
Indien u kiest voor maximale vervulling van uw wensen, kunt u bij Hoorbegrip uiteraard ook kiezen voor elk geavanceerder hoortoestel buiten deze lijst. Dit is bij de meeste ketens niet mogelijk. In dat geval vervalt de vergoeding van de zorgverzekering en blijft alleen het belastingvoordeel over.

Een hoortoestel heeft bij Hoorbegrip altijd 5 jaar garantie.
5 jaar service is inbegrepen.

Aanvullende hulpmiddelen (zoals tv-oplossingen) worden per zorgverzekering anders vergoed, soms tot een maximaal bedrag, soms 100% van het door de verzekering bepaalde middel.